0101

           30 stycznia 2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania samochodów i sprzętu jednostkom organizacyjnym PSP z terenu województwa małopolskiego. W uroczystości wzięli udział Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie płk. Mirosław Kanaś, Dyrektor Wojewódzki Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Zilinie płk Stanislav Stasik, starostowie i prezydenci miast z powiatów, gdzie przekazywany jest nowy sprzęt, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Krzysztof Bolek, Wice Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Wiesław Bury, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP Czesław Kosiba, oraz jako gospodarz uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz i inni znamienici goście.
Przekazywany sprzęt został zakupiony w roku 2007 z budżetu Wojewody Małopolskiego, środków ustawy modernizacyjnej, ze środków WFOŚiGW, budżetów komend powiatowych (miejskich) PSP, środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz budżetu KW PSP. Poświęcenia przekazywanych samochodów i sprzętu dokonał Ksiądz Infułat Janusz Bielański.
Ciężkie samochody rat-gaśn. SCANIA z funkcją do ograniczania stref skażeń o jednostkowej wartości prawie 700 000 zł otrzymały:
KP PSP Bochnia
KP PSP Limanowa
KP PSP Myślenice
KP PSP Nowy Sącz
KM PSP Chrzanów
Średnie samochody rat-gaśn. MAN z funkcją do ograniczania stref skażeń o jednostkowej wartości prawie 600 000 zł otrzymały:
KM PSP Wieliczka
KP PSP Tarnów
Samochód rozpoznawczo - ratowniczy NISSAN NAVARA o wartości ponad 123 000 zł otrzymała KP PSP w Proszowicach.<br>
Samochód ratownictwa wysokościowego IVECO MAGIRUS SCD 30 o wartości prawie 2 000 000 zł otrzymała KP PSP w Wadowicach.
Samochód ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem PMT-25D na podwoziu MAN o wartości ponad 930 000 zł otrzymała KP PSP w Olkuszu
Samochód specjalny kwatermistrzowski RENAULT o wartości prawie 82 000 otrzymała KW PSP w Krakowie
Sprzęt specjalistyczny otrzymały:
SGRChem Kraków
SGRChem Tarnów
SGRw Kraków
SGRw Nowy Targ
SGRWys Kraków
SGRWys Krynica
MGPR Nowy Sącz
W trakcie uroczystości Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Andrzej Łabuz wręczył okolicznościowe statuetki przedstawicielom władz samorządowych oraz innym gościom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej w naszym województwie.
Po uroczystości miała miejsce narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego, której przewodniczył Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz. W trakcie narady podsumowano działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku 2007 oraz przedstawiono plany i zamierzenia na rok przyszły. W ramach prowadzonej od kilku lat transgranicznej współpracy z Komendami Straży Pożarnej ze Słowacji w trakcie tego spotkania podpisana została deklaracja normująca zasady współdziałania słowackich i polskich strażaków.

Sporządził:
kpt. Konrad Konik


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST