1001

I Indywidualne Zawody w „Dwuboju Pożarniczym” o Puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

W dniu 8 października br. na obiektach Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie - JRG Nr 2 zorganizowano i przeprowadzono I Indywidualne Zawody w „Dwuboju Pożarniczym” o Puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
W zawodach udział wzięło łącznie 49 zawodników klasyfikowanych
w konkurencjach indywidualnych, reprezentujących łącznie 10 Komend Miejskich/Powiatowych PSP woj. małopolskiego.
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP z woj. małopolskiego pod przewodnictwem asp. sztab. Andrzeja Gwiazdonika. Kierownikiem Zawodów był mł. bryg. Leszek Król.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- „pożarniczy tor przeszkód – 100m”.,
- „wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni”.
Podczas uroczystego zakończenia Małopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. mgr inż. Andrzej Mróz podziękował wszystkim startującym zawodnikom za trud włożony w przygotowanie się do zawodów, pogratulował osiągniętych rezultatów oraz motywował do dalszych treningów. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów.
Zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki wręczył pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Nagrodami pieniężnym wyróżnieni zostali również zawodnicy którzy osiągnęli dobre i bardzo dobre wyniki w konkurencjach indywidualnych.
Po odbiorze nagród przez zawodników Komendant Miejski PSP z Tarnowa mł. bryg. Tadeusz Sitko wręczył kierownikom startujących drużyn pamiątkowe gadżety miasta Tarnowa dziękując wszystkim za przybycie i udział w zawodach.  
W uroczystym zakończeniu uczestniczyli również Komendanci Miejscy/Powiatowi Komend PSP startujących w tych zawodach.
Organizacja zawodów była bardzo dobra, a same zawody przebiegły w sportowej i przyjaznej atmosferze. Najlepszym zawodnikiem zawodów został Bartłomiej Siepietowski z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie, który wygrał wszystkie konkurencje, osiągając bardzo dobre rezultaty.  

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:
I. „Pożarniczy tor przeszkód – 100m” - indywidualnie:
1. miejsce Bartłomiej Siepietowski z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  z czasem
18,51 sek.
2. miejsce Aleksander Sroka z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z czasem
19,48 sek.
3. miejsce Wojciech Karpierz z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu  z czasem
19,68 sek.

II. „Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni” - indywidualnie:
1. miejsce Bartłomiej Siepietowski z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  z czasem
16,01 sek.
2. miejsce Aleksander Sroka  z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z czasem
17,52 sek.
3. miejsce Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  z czasem
17,60 sek.

III. Klasyfikacja końcowa w „Dwuboju Pożarniczym” przedstawia się następująco:
1. miejsce Bartłomiej Siepietowski z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  z czasem 34,52 sek.
2. miejsce Aleksander Sroka z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie z czasem
37,00 sek.
3. miejsce Bartłomiej Rosiek z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie  z czasem
37,57 sek.

Szczegółowe wyniki zawodów.

Sporządził : st. kpt. Krzysztof Gładysz.
zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST