0103

             W dniu 4 marca  2008 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie sformowania Małopolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (MGPR) Państwowej Straży Pożarnej pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP – bryg. mgr inż. Andrzejem Łabuzem, Komendantem Miejskim PSP w Nowym Sączu – bryg. mgr inż. Januszem Basiagą i Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie – bryg. mgr Rafałem Dobrowolskim.
             W porozumieniu uregulowano niezbędne czynniki organizacyjne związane z funkcjonowaniem MGPR w tym m.in. strukturę organizacyjną i zadania grupy, zasady dysponowania, finansowania oraz szkolenia MGPR.
             Przedmiotowe porozumienie zostało przesłane do akceptacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST