0503

Przekazanie obowiązków na stanowisku Małopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP

Dnia 20 maja 2008 roku na placu wewnętrznym KW PSP odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Piastującego to stanowisko  od 12 stycznia 2006 roku bryg. Andrzeja Łabuza zastąpił bryg. mgr inż. Andrzej Mróz – dotychczasowy Komendant Miejski PSP w Tarnowie.
W uroczystości udział wzięli m.in. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Andrzej Rokita, Szef WSzW płk dypl. Krzysztof Kondrat, Komendant SA PSP
w Krakowie bryg. Rafał Dobrowolski, Komendanci Powiatowi (Miejscy) PSP woj. małopolskiego.
W trakcie uroczystości Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wręczył medale za długoletnią służbę Komendantowi Powiatowemu PSP w Olkuszu bryg. Edwardowi Rogal, Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie st. bryg. Włodzimierzowi Bareła, oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie st. kpt. Januszowi Zmyślony.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST