02.01

     

   
          W dniu 20 lutego 2008 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada pionu operacyjnego województwa małopolskiego. Podczas narady omawiano tematy dotyczące organizacji Małopolskiej Brygady Odwodowej. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wręczył akty powołania na dowódców i zastępców dowódców pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego. Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP ustalali osobiście z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej minimalne stany osobowe zmian służbowych. W następnej części narady przedstawiono organizację ratownictwa wodno - nurkowego w woj. małopolskim oraz tryb i zasady przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej w JRG i OSP w KSRG. Dodatkowo omówiono bieżące sprawy operacyjne.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST