1106

Spotkanie kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej i Korpusu Pożarniczo - Ratowniczego Republiki Słowackiej

W dniu 24 listopada 2008 r., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, doszło do spotkania kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej i Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego Republiki Słowackiej. Stronie polskiej przewodniczył nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, słowackiej lieut. col. mgr. Alexander Nejedlỳ - Prezydent Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego Republiki Słowackiej.
Podczas spotkania przedstawiciele obu wiodących służb ratowniczych przedstawili między innymi struktury formacji, zadania i systemy szkolenia strażaków. Ważną częścią obrad były rozmowy na temat aktualizacji „Instrukcji metodycznej dotyczącej współpracy jednostek straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z Korpusem Pożarniczo – Ratowniczym Republiki Słowackiej przy udzielaniu pomocy wzajemnej”. Poruszone zostały również zagadnienia związane z pracami grupy roboczej ds. współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków – składowej Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Dużą wagę obie strony przykładają do  zacieśniania współpracy wzajemnej zwłaszcza na polu działań i ćwiczeń/szkoleń ratowniczych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Było to pierwsze spotkanie kierownictwa PSP z nowopowołanym Prezydentem Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego Republiki Słowackiej.

sporządził: st. kpt. M. Wolanin
zamieścił: sekc. Ł. Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST