1104

XIV posiedzenie Polsko - Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

W dniach 13 – 14 listopada 2008 r. w Beszeniowej (Republika Słowacka) odbyło się XIV posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W posiedzeniu tym uczestniczyli funkcjonariusze tut. KW PSP, którzy wchodzą w skład polskiej części grupy roboczej ds. współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków:
- bryg. Piotr Konar – Przewodniczący polskiej części grupy,
- sekc. Łukasz Buczek - członek polskiej części grupy roboczej.
Podczas obrad grupy roboczej ustalono m.in.:
1. zasady współpracy transgranicznej słowackich urzędów okręgowych z polskimi urzędami wojewódzkimi w zakresie ochrony ludności;
2. zasady dot. wypracowania aktualizacji „Instrukcji metodycznej dotyczącej współpracy jednostek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z Korpusem Pożarniczo – Ratowniczym i jednostkami straży pożarnych Republiki Słowackiej przy udzielaniu pomocy wzajemnej”.

zamieścił: sekc. Łukasz Buczek


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST