1103

Narada szkoleniowa funkcjonariuszy pionu operacyjnego województwa małopolskiego

          W dniach 19-20 listopada 2008 roku w miejscowości Modlnica k/Krakowa odbyła się narada szkoleniowa pionu operacyjnego komend Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego z udziałem Komendantów Powiatowych/Miejskich PSP i kierowników komórek organizacyjnych nadzorujących sprawy operacyjne, funkcyjnych Małopolskiej Brygady Odwodowej oraz funkcjonariuszy Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
W naradzie uczestniczyli:
1. bryg. Andrzej Mróz – Małopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej,
2. bryg. Piotr Konar – I Z-ca Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
3. bryg. Józef Galica – II Z-ca Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
4. bryg. Bogdan Malinowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie.

         W trakcie narady Małopolski Komendant Wojewódzki PSP powołał nowych funkcyjnych Małopolskiej Brygady Odwodowej, jednocześnie dziękując odwołanym za dotychczasowe pełnienie nieetatowych funkcji w strukturach odwodowych. W dalszej części omówiono m.in. wnioski z działań ratowniczych i ćwiczeń prowadzonych w roku 2008, organizację Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej „MAŁOPOLSKA” oraz propozycje harmonogramu oraz zasad przeprowadzania ćwiczeń z udziałem sił i środków MBO na najbliższe lata.
       
         W drugim dniu narady odbyło się seminarium szkoleniowe nt. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe w dużych obiektach przemysłowych na przykładzie Elektrociepłowni Kraków S.A.”.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST