1102

Porozumienie pomiędzy KW PSP a KW POLICJI w Krakowie

          W dniu 19 listopada 2008 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, reprezentowaną przez bryg. Andrzeja Mroza - Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, reprezentowaną przez mł. insp. Andrzeja Rokitę - Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w sprawie zasad współdziałania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Policji na terenie województwa małopolskiego.
           Podpisane porozumienie swoim zakresem obejmuje współpracę w obszarze planowania operacyjnego, działań interwencyjnych, szkoleniowych oraz umożliwia wykorzystanie śmigłowca będącego w dyspozycji KW Policji w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego woj. małopolskiego.

   


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST