0504

Wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy

              W dniu 16 kwietnia 2008 r. na terenie firmy Synthos Dwory Sp. z o. o. oraz w dzielnicy Dwory w Oświęcimiu przeprowadzone zostały wojewódzkie ćwiczenia taktyczno – bojowe sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu oświęcimskiego oraz wyznaczonych sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej i jednostek z województwa śląskiego. Ćwiczenia obejmowały likwidację zagrożenia spowodowanego pożarem zbiornika i cysterny zawierającej etylobenzen oraz wyciekiem etylobenzenu do kanalizacji. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie wewnętrznego i zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego Firmy Synthos Dwory Sp. z o. o., w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym sprawdzenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami. W ćwiczeniach uczestniczyło 30 zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego ,,KRAKÓW 6”. Nadzór nad przebiegiem ćwiczeń sprawowali obecni na miejscu Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jan Tajduś oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Krakowie bryg. Bogdan Malinowski.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST