0104

Praktyki studenckie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


        Po raz pierwszy w historii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie doszło do podpisania porozumienia z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, znajdującą się w Krakowie przy ul. Westerplatte 11. Na mocy tego  porozumienia, studenci tej Uczelni z kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe” będą odbywać praktyki w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Stosowny dokument pieczętujący starania w tym kierunku obu stron 7 kwietnia br. w przepięknych murach tej Uczelni, podpisali ze strony Szkoły - dr Jarosław Gowin – Rektor Uczelni a ze strony Komendy bryg. Andrzej  Łabuz – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
Studenci przez minimum 200 godzin trwania praktyki będą mieli możliwość zapoznania się nie tylko z podstawowymi zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną, organizacją PSP i codzienną służbą strażaków ale także między innymi z elektronicznymi metodami oceny ryzyka wystąpienia zagrożeń, prewencją kryzysową, Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym   i jego roli w bezpieczeństwie narodowym. Poznają zasady wypracowywania i stosowania procedur kryzysowych oraz funkcjonowania sztabów antykryzysowych, komunikowanie społeczne i współpracę z mediami w sytuacjach kryzysowych a także z zagadnienia specjalistyczne takie jak: miejsce i rola PSP w systemie obronnym, plany ratownicze, raporty o bezpieczeństwie, analizy zagrożeń, programy i porozumienia międzynarodowe np. INSARAG, środki i sposoby łączności oraz zarządzanie bezpieczeństwem teleinformatycznym i inne.
          Podpisując porozumienie brygadier Andrzej Łabuz stwierdził: Jestem przekonany, że studenci Pana Uczelni odbywający w naszej Komendzie praktyki zdobędą nie tylko potrzebną im wiedzę na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które jest integralnym i podstawowym działem bezpieczeństwa narodowego, ale także, odniosą miłe i niezapomniane wrażenia z pobytu u Nas. Czekamy na nich z wielką sympatią.
          Rektor Uczelni podziękował za podpisanie porozumienia i umożliwienie studentom realizacji praktyk w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
          Absolwenci tego kierunku znajdą kiedyś zatrudnienie w formacjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem, wydziałach zarządzania kryzysowego różnego szczebla oraz innych instytucjach na stanowiskach dotyczących bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST