1203

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla Specjalistycznej Grupy Wodno –Nurkowej „Małopolska”

       W dniach 9-11 oraz 16-18 grudnia 2008 r., KW PSP w Krakowie zorganizowała warsztaty doskonalenia zawodowego dla Specjalistycznej Grupy Wodno –Nurkowej  „Małopolska”. W warsztatach brało udział ogółem 36 nurków z komend powiatowych i miejskich PSP woj. małopolskiego. W ramach podpisanej współpracy z 6 Brygadą Desantowo Szturmową, w zajęciach brali również udział żołnierze - nurkowie z JW. 4001 w Krakowie, którzy zaprezentowali przewoźną komorę dekompresyjną typu ORTOLAN.
W czasie dwudniowych zajęć praktycznych prowadzonych w Krakowie na terenie kamieniołomu „Zakrzówek”, nurkowie  przygotowywali się do wykonywania zadań ratowniczych i prac podwodnych w warunkach niskich temperatur. Podczas zajęć na akwenie wykonano dokumentację filmową i fotograficzną, która posłużyła do analizy działań podwodnych i wniosków na przyszłość.
W trzecim dniu warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne z zakresu:
1. Struktura organizacyjna i zasady dysponowania do działań SGW-N
„ Małopolska”.
2. Harmonogram zamierzeń organizacyjnych na rok 2009:
- doskonalenie zawodowe,
- zakupy nowego sprzętu,
- współpraca z innymi podmiotami ratowniczymi i porządku publicznego
( Policja, wojsko, TOPR, LPR).
3. Bezpieczeństwo prac podwodnych w warunkach skażonej wody.
4. Organizacja ratownictwa nurkowego na przykładzie Zawodowej Straży Pożarnej w Kungsholmen w Sztokholmie.
5. Psychologiczne skutki udziału w zdarzeniach traumatycznych i możliwości udzielania wsparcia psychologicznego.
6. Wybrane aspekty chorób nurkowych –przyczyny, zapobieganie, pierwsza pomoc.


Opracował : st. kpt. mgr inż. Paweł Dyba


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST