1202

Spotkanie robocze przedstawicieli KW PSP w Krakowie i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

         W dniu 16 grudnia 2008r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego tematem było nawiązanie współpracy pomiędzy TOPR-em, a jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. małopolskiego. Spotkaniu przewodniczył Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg Piotr Konar. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentował Naczelnik TOPR - Pan Jan Krzysztof.
Podczas spotkania wyrażono wolę wzajemnej współpracy oraz uznano konieczność prowadzenia wspólnych przedsięwzięć z zakresu podniesienia stanu bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie województwa małopolskiego. W tym celu przedstawiono następujące wnioski:
1. W celu wymiany doświadczeń, unifikacji technik ratowniczych i doskonalenia współdziałania w akcjach ratowniczych należy podjąć współprace w zakresie wspólnych ćwiczeń, szkoleń, obozów kondycyjnych w Tatrach oraz wymiany kadry instruktorskiej.
2. Należy podjąć współprace podczas działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- działań ratowniczych na kolejach linowych i wyciągach krzesełkowych,
- możliwości zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych przez Państwową Straż Pożarną.
3. Podczas działań ratowniczych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest służbą wiodącą, z uwagi na specyfikę terenu, znajomość topografii terenu oraz wiedzę i doświadczenie ratowników TOPR w działaniach ratowniczych prowadzonych na tym obszarze.
4. Istnieje możliwość wykorzystania śmigłowca TOPR do wspomagania działań prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną na terenie woj. małopolskiego, np.:
- działania ratownicze na obiektach wysokościowych,
- działania poszukiwawczo-ratownicze,
-  transport ratowników i sprzętu,
- działania gaśnicze prowadzone z powietrza przy wykorzystaniu BAMBI.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST