0603

XIII posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej


           W dniach 16 – 18 czerwca 2008 r. w Ustroniu – Zdroju odbyło się XIII posiedzenie Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. W posiedzeniu tym uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – członkowie polskiej części grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczaniu ich skutków - w składzie:
1)     bryg. Piotr Konar – Przewodniczący polskiej części grupy (KW PSP w Krakowie),
2)     bryg. Jeremi Szczygłowski – członek polskiej części grupy roboczej (KW PSP
w Katowicach),
3)     st. kpt. Paweł Leszko - członek polskiej części grupy roboczej (KG PSP),
4)     st. kpt. Marcin Wolanin - członek polskiej części grupy roboczej (KW PSP
w Krakowie).
Generalnym celem prac grupy jest prowadzenie szeroko pojętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polsko - słowackim pograniczu.
Podczas ostatniego, XIII-go posiedzenia Komisji przedstawiciel strony polskiej zaprezentował dotychczasowe rezultaty realizacji wspólnych projektów w ramach programów INTERREG III A oraz możliwości wykonania kolejnych projektów w ramach programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. Wielkim zainteresowaniem uczestników posiedzenia Komisji cieszyła się również  prezentacja sprzętu zakupionego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Wolanin


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST