0602

Konferencja Naukowo-Techniczna „Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych"

         W dniach 10-11 czerwca br. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie  a także na terenie zalewu  „Zakrzówek ”odbyła się, zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie oraz Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, Konferencja Naukowo-Techniczna „Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych".

Patronat nad Konferencją objęli:
• Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna,
• Komendant Główny PSP nadbryg. Wiesław Leśniakiewicz,
• Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.

           Tematyka Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
• Rodzaje i czystość wód powierzchniowych w Polsce.
• Rodzaje i przyczyny zanieczyszczeń i skażeń wód powierzchniowych w Polsce.
• Statystyczne aspekty zanieczyszczeń wód powierzchniowych.
• Udział PSP oraz innych jednostek ratowniczych w likwidowaniu zanieczyszczeń biologicznych o chemicznych na akwenach i ciekach.
• Właściwości fizyko-chemiczne substancji najczęściej skażających wodę.
• Skafandry do prac w wodach skażonych - podział i przeznaczenie (ABC).
• Budowa i normy odporności chemicznej i mechanicznej skafandrów klasy C.
• Taktyka prowadzenia działań podwodnych i ratowniczych na poziomie podstawowym i na poziomie specjalistycznym.
• Skażenia wody a zagrożenia dla organizmu nurka/ratownika (dermatologiczne, wewnętrzne).
• Normy bezpieczeństwa dla sprzętu ratowniczego i nurkowego w aspekcie wód skażonych i zanieczyszczonych.
• Procedury wykonywania prac podwodnych w wodach skażonych na przykładzie grup ratowniczych państw UE oraz sąsiadujących z Polską.
          Oprócz trzech sesji teoretycznych, podczas których wygłoszono 17 referatów, uczestnicy Konferencji uczestniczyli w praktycznych pokazach na zalewie w Zakrzówku, podczas których ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Wodno Nurkowej „Małopolska”, zaprezentowali procedury bezpieczeństwa związane z wydobywaniem spod wody beczki z niebezpieczną substancją.
          W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z kraju i zagranicy (ratownicy ze Szwecji, z Niemiec oraz ze Słowacji).

Opracowanie: st. kpt. Paweł Dyba KW PSP Kraków


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST