0601

          W dniu 3 czerwca 2008r. ma terenie Góry Piorun w Mochnaczce Wyżnej na terenie pow. nowosądeckiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe pk. „Piorun 2008”. Głównymi tematami ćwiczeń było:
- prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas katastrofy lotniczej w trudnych warun-kach terenowych.
- doskonalenie współdziałania służb ratowniczych, Policji oraz służb zarządzania kryzysowego w przypadku prowadzenia działań antyterrorystycznych.
W ćwiczeniach brały udział następujące służby: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Pogotowie Ratunkowe, Policja, TOPR, Straż Graniczna.
Ze strony Państwowej Straży Pożarnej należy zaznaczyć udział specjalistycznych grup ratow-niczych wchodzących w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej:
- specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „Kraków 3”,
- specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego „ Krynica”,
- Małopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza.
- Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, w składzie: bryg. B. Malinowski - Naczelnik Wydziału Operacyjnego, mł. bryg. J. Ambrożkiewicz i kpt. M. Bigaj
          Wg założeń do ćwiczeń w rejonie góry Piorun dochodzi do aktu terrorystycznego, w wyniku którego dochodzi do katastrofy lotniczej. Na skutek katastrofy 12 osób zostaje poszko-dowanych, istnieje możliwość powstania pożaru lasu w rejonie katastrofy działa grupa terrorys-tyczna.
          Ze względu na ukształtowanie terenu oraz okoliczności do działań oprócz sił I rzutu dysponowane są siły specjalistyczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wspomagane przez m.in. TOPR. Działania ratownicze są prowadzone pod osłoną pododdziałów antyterrorystycznych Policji. Na miejscu zdarzenia ze względu na odległość od szpitala istnieje konieczność rozbicia szpitala powiatowego, a do działań gaśniczych i ratowniczych konieczne jest zadysponowanie śmigłowców:
- Sokoła należącego do Straży Granicznej i
- Mi 8 należącego do Policji.
Łącznie w ćwiczeniach brało udział 44 pojazdy i 2 śmigłowce.
Na zakończenie ćwiczeń odbyła się odprawa podsumowująca, w trakcie której przedstawicielom ćwiczących służb zostały wręczone okolicznościowe pamiątki.


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST