Ratownik

Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu dla OSP Zebrzydowice

W dniu 10 czerwca 2019 roku w miejscowości Zebrzydowice pow. wadowicki miała miejsce uroczystość związana z przekazaniem i poświęceniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości.

Więcej informacji
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST