Ratownik

Strażacy w Małopolsce czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i mlodzieży

Strażacy w Małopolsce czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i mlodzieży

Jednym z zadań realizowanych przez strażaków w woj. małopolskim mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie ferii letnich jest kontrola obiektów przeznaczonych na wypoczynek pod kątem spełnienia przez nie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podkreślić należy, że to organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku, a w szczególności powinien zorganizować wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania m.in. ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z powyższym funkcjonariusze PSP na terenie województwa małopolskiego przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży, celem wydania opinii w sprawie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej. W zdecydowanej większości wydawane są opinie pozytywne. Ponieważ bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa pożarowego jest również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w czasie trwania wypoczynku, dlatego też strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP przeprowadzają kontrole w trakcie trwania turnusów. 

Więcej informacji (w tym galeria zdjęć)
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST