Ratownik

Sprawozdawcza narada pionów operacyjnych oraz teleinformatycznych

Sprawozdawcza narada pionów operacyjnych oraz teleinformatycznych

W dniach 8 i 9 stycznia 2019 r. w pow. miechowskim obyła się coroczna sprawozdawcza narada pionów: operacyjnych oraz teleinformatycznych PSP woj. małopolskiego.

Więcej informacji
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST