Ratownik

Pożary traw, nieużytków oraz obszarów leśnych na terenie woj. małopolskiego w okresie wiosennym

Pożary traw, nieużytków oraz obszarów leśnych na terenie woj. małopolskiego w okresie wiosennym

Na terenie woj. małopolskiego w okresie od początku 2018 r. do dnia 12.04.2018 r. miało miejsce już 1966 pożarów traw, nieużytków rolnych oraz wystąpiły 44 pożary na terenach leśnych.

W śród pożarów traw KW PSP w Krakowie odnotowała łącznie 136 pożarów średnich oraz 2 pożary duże.

Na chwilę obecną najwięcej pożarów średnich miało miejsce na terenie: powiatu krakowskiego (52), powiatu chrzanowskiego (20), powiatu olkuskiego (11) oraz powiatów oświęcimskiego oraz nowotarskiego (po 8).

Bardzo duże pożary traw miały miejsc na terenie powiatu krakowskiego oraz powiatu chrzanowskiego (po 1).

Na skutek powyższych pożarów poszkodowane zostały 2 osoby.

Więcej informacji (w tym galeria zdjęć)
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST