Ratownik

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim

11 kwietnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się odprawa ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego: Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej. W odprawie wziął udział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

            W części odprawy dotyczącej tematyki funkcjonowania PSP, z prezentacją poświęconą jej małopolskiej strukturze, zadaniom oraz procesowi modernizacji, wystąpił małopolski komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Stanisław Nowak. Aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom małopolski w minionym roku podejmowane były starania o doposażenie jednostek w profesjonalny sprzęt i pojazdy oraz wyposażenie osobiste strażaków. Efektem tych starań był zakup pojazdów, ubrań specjalnych oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych dla strażaków a także zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych. Jak podkreślił nadbrygadier Stanisław Nowak satysfakcją napawa także fakt doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ok. 70 pojazdów, z których większość została dofinansowana z dotacji ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendanta głównego PSP. Ponadto małopolski komendant wojewódzki PSP przywołał majową uroczystość otwarcia strażnicy KP PSP w Bochni, która była zwieńczeniem kilkuletnich starań o wybudowanie wszechstronnej i funkcjonalnej siedziby dla bocheńskich strażaków.

Odprawa z kierownictwem MSWiA w woj. małopolskim
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST