Ratownik

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

Narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego

8 lutego 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. małopolskiego.

 W naradzie wzięli udział m.in.: wojewoda małopolski – Piotr Ćwik, małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbrygadier Stanisław Nowak wraz z zastępcami – mł. bryg. Pawłem Sejmejem oraz st. bryg. Markiem Bębenkiem, p. o. komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - st. bryg. Krzysztof Kociołek, kadra Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. małopolskiego oraz dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych.

Przybyłych gości i uczestników powitał małopolski komendant wojewódzki PSP – nadbrygadier Stanisław Nowak, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że miniony rok wypełniony był różnorodnymi zadaniami i ciężką pracą strażaków. Małopolski komendant wojewódzki PSP szczegółowo podsumował zadania zrealizowane przez strażaków w woj. małopolskim w 2017 r. Podsumowując miniony rok nadbrygadier Stanisław Nowak odniósł się również do akcji związanej z zabezpieczeniem operacyjnym 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ponadto nadbrygadier Stanisław Nowak przedstawił kierunki działań strażaków w roku 2018 zaznaczając, że uruchomienie dodatkowych etatów w Specjalistycznych Grupach Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz komórkach ds. kontrolno-rozpoznawczych jest kolejnym etapem budowy wysoce profesjonalnej służby ratowniczej na miarę XXI wieku.

Więcej informacji (w tym galeria zdjęć)
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST