Ratownik

Bezpieczne lodowiska 2017

            Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie informuje, iż w okresie ferii zimowych organizuje akcję pomocy polegającą na budowaniu lodowisk na terenach należących do szkół i innych terenach takich jak: parki, ośrodki kultury, osiedla. Lodowiska te powinny umożliwić dzieciom i młodzieży w czasie ferii aktywny i bezpieczny wypoczynek.

            Co roku jesteśmy świadkami wielu utonięć na ciekach wodnych, stawach, rzekach i jeziorach. Liczba tych dramatycznych wypadków, zwłaszcza z udziałem dzieci i młodzieży wzrasta w okresie ferii zimowych. Państwowa Straż Pożarna, która prowadzi również działania z zakresu ratownictwa wodnego spotyka się z tragicznymi zdarzeniami wynikającymi z niebezpiecznych zabaw na zamarzniętych akwenach. Inwencja nasza skierowana jest do dyrektorów szkół, ośrodków kultury i innych zarządców terenów chętnych do skorzystania z tej oferty zwanych dalej Zgłaszającymi.

            Strażacy udzielą wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę Zgłaszającego. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez Zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualne ustawienie barierek.

            Prośba wraz ze wszystkimi załącznikami powinna zostać skierowana do najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

            Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

Opracowanie: st. kpt. Sebastian Woźniak – rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP
2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST