Strona główna

2015-04-07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko oficerskie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia KW PSP w Krakowie

2015-04-02

Apel o pomoc

2015-03-31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego (umowa na czas zastępstwa) w KP PSP Proszowice

2015-03-27

Protokół końcowy z przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów KW PSP w Krakowie

2015-03-20

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Finansów


2011 KW PSP w Krakowie
Agencja Interaktywna EUROHOST